Jakub Rychcik

Jakub Rychcik

Jakub Rychcik

  • Telefon

    +48 881 307 703

  • Email

    j.rychcik@mountlanguage.pl

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra na kierunku lingwistyka stosowana. Ukończył również studia podyplomowe Business Studies in English na Akademii Leona Koźmińskiego.

Nauczaniem j. angielskiego zajmuje się od 2014 roku. Praca ta pozwala mu poznać setki ciekawych osób i realizować swoje pasje.

Specjalizuje się zarówno w nauczaniu ogólnego, jak i biznesowego j. angielskiego.

Prywatnie interesuje się biznesem, historią, nauką języków obcych, kulturą Europy Wschodniej oraz psychologią.